LKS LOTNIK Jeżów Sudecki
OFICJALNY PORTAL KLUBU SPORTOWEGO LOTNIK

Ogólne / Komunikat Zarządu Klubu

Komunikat Zarządu Klubu

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd Klubu Sportowego LKS "LOTNIK Jeżów Sudecki" informuje członków Klubu o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 29.06.2019 (sobota) o godzinie 14:00 w Eurioregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim przy ul. Krętej 27. Budynek obok nowej szkoły i sali gimnastycznej.

Powodem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w trybie pilnym jest śmierć wieloletniego prezesa klubu LKS "Lotnik" Jeżów Sudecki śp. Tadusza Chwałka.

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

1.    Otwarcie zebrania – wystąpienie członka zarzadu Lotnik Jeżów Sudecki

2.    Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

3.    Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania

4.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania

5.    Przyjęcie regulaminu Zebrania.

6.    Wybór komisji: wyborczej oraz wniosków i uchwał.

7.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres kadencji.

8.    Dyskusja.

9.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu

10.Wybory:

a)    Zarządu klubu

b)    Komisji rewizyjnej

11. Przyjęcie uchwał i wniosków

12. Zakończenie obrad.

 

Zarząd LKS Lotnik Jeżów Sudecki

Autor tekstu:

Autor zdjęć:


zobacz listę

Komentarze (0)

SENIORZY - IV LIGA DOLNOŚLĄSKA - (zachód)
Zespół M. Pkt.


Partnerzy